Intervisie

Door reflectie wordt je je bewust van je eigen gedrag. Intervisie is hiervoor een krachtig middel. Samen met collega’s bespreek je aan de hand van eigen cases hoe je in een bepaalde situatie gehandeld hebt en wat het effect hiervan is geweest. Je krijgt en geeft elkaar feedback waardoor je samen kunt leren. Op deze manier breidt je je eigen gereedschapskist uit en wordt je je bewust van de verschillende manieren die er zijn waaruit jij kunt kiezen om het gewenste resultaat te bereiken.

Move@Work ondersteunt teams om intervisie te integreren in hun dagelijkse praktijk. Zodat het lerend vermogen van het team en de organisatie versterkt wordt en samen leren een tweede natuur binnen de organisatie wordt.

Reacties zijn gesloten.