Organisatie Coaching

Tegenwoordig kom je er niet meer als organisatie om alleen maar te focussen op de driehoek klanten, medewerkers en aandeelhouders. Je wordt ook afgerekend op de waarde die je toevoegt aan de samenleving.

Een organisatie met een visie op haar bijdrage aan de samenleving, werkt vanuit passie en energie. Dit zijn de organisaties die succesvol zijn. Organisaties waar klanten trouw aan zijn, waar medewerkers met plezier voor werken en die een zinvolle bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

Ik beweeg directie, managers en medewerkers om samen hun visie voor hun organisatie te dromen, te vangen en te verwezenlijken. Dit is een proces waarin alle lagen van de organisatie betrokken zijn. Betrokkenheid van de medewerkers is de sleutel tot succes in dit soort programma’s. Medewerkers die zich verbonden voelen met de missie¬¨‚Ćwaardoor ze goed kunnen samenwerken en zo zorgen voor tevreden klanten. En tevreden klanten leveren organisaties een hoger rendement.

Ik bied een uitgebreid programma met workshops, dialoog sessies en intervisie bijeenkomsten. Dit programma wordt uiteraard ondersteund door de inzet van een strategisch communicatie plan. Waarbij we gebruik maken van de bestaande en nieuwe communicatie middelen en kanalen. Op deze manier worden alle partijen betrokken. Klanten, medewerkers, aandeelhouders en de buitenwereld.

Move@Work ondersteunt organisaties van visie en strategie naar resultaat.

Reacties zijn gesloten.