Systeemdenken

Dit is voor mij een van een van de basis boeken.  Een absolute must read! Nadat ik kennis maakte met het systeemdenken vielen er bij mij veel kwartjes. Had ik dat maar eerder geweten. Dan had ik eerder het stoppen van mijn energie in symptoombestrijding kunnen staken.

Elke organisatie is een systeem dat uit onderdelen bestaat. Deze onderdelen beïnvloeden elkaar. Met elkaar heb je in de loop der tijd patronen ontwikkeld. Sommige zijn stimulerend en bevorderend, sommigen zijn belemmerend en beperkend. Als je je daar bewust van bent weet je ook dat je ze kunt doorbreken. Het brengt je bij de kern van een probleem.

Geef een reactie