Logica van het gevoel

Deze enorme pil was een worsteling om doorheen te komen. Toch staat hij op mijn favorietenlijstje. Het boek is lastig te lezen omdat in elke zin meerdere lagen zitten. De zinnen zijn poezie en filosofisch op zich. Arnold Cornelis geeft je veel om op te kauwen. Wat heb ik er nu uit gehaald?

Het is mijn overtuiging dat het uiteindelijk de wens is van iedereen, iedere maatschappij, organisatie en individu om zich te ontwikkelen en tot bloei te komen, zich te ontwikkelen ten te blijven leren.

Als het dan de wens is van iedereen, wat is het dan dat ons blokkeert? Volgens Arnold Cornelis, auteur van de logica van het gevoel is het gevoel een belangrijke gids hierin. Volgens Cornelis is het falen van leerprocessen voor een belangrijk deel te wijten aan het zoeken van een oplossing op een plaats waar het antwoord niet kan liggen. Hij noemt dit catastrofale leerprocessen. Volgens Cornelis ontwikkelt het leren van mensen zich in fasen: van interne sturing, naar externe sturing, naar zelfsturing.

Ieder mens heeft volgens Cornelis een eigen logica van het gevoel. Als er problemen of lastige situaties zijn, dan weet men dat met zijn gevoel en dan is het belangrijk dit gevoel te leren begrijpen. De logica van het gevoel begeleidt mensen door stabiliteitslagen. Cornelis onderscheidt er 3: Het natuurlijk systeem. Het sociaal regelsysteem en communicatieve zelfsturing. Deze drie systemen staan niet op zichzelf. Communicatieve zelfsturing kan niet zonder de andere twee systemen, ze bouwen op elkaar door.

Wat levert de theorie van Cornelis mij nu op. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase waar een organisatie zich in bevindt en de manier waarop de 3 systemen met elkaar functioneren, kun je analyseren welke blokkades en ongezonde patronen een organisatie belemmeren in haar ontwikkeling. Elke blokkade vraagt een andere aanpak. Dit inzicht helpt mij te begrijpen waarom veel van de grote veranderingsprocessen waar ik aan mee werkte uiteindelijk geen positief resultaat boekten. Men koos voor oplossingen die niet bij de ontwikkelingsfase van de organisatie paste. Organisaties moeten accepteren dat veranderingen een constante factor in de realiteit zijn. De beste manier om op veranderingen te reageren is flexibiliteit. Die kweek je in je organisatie door het lerend vermogen binnen de organisatie te blijven ontwikkelen. Zo wordt het omgaan met veranderingen leuk en sluiten de veranderingen aan bij de praktijk van de medewerkers omdat zij eigenlijk met elkaar de verandering zijn.

Boeiend en een aanrader, maar wel ruim de tijd voor nemen,

Geef een reactie