Strategische Communicatie

Als je als organisatie je missie en je visie helder hebt, wil je deze ook uitdragen en met elkaar gaan leven. Hoe doe je dat nu? Een strategisch communicatieplan kan je hier bij helpen. Met zo’n plan bepaal je precies wie er allemaal een belang heeft in je organisatie en op welke manier je hen betrekt in je activiteiten. Een dergelijk plan geeft niet alleen helderheid aan je eigen directie, managementteam of communicatie afdeling, maar ook aan je aandeelhouders en je medewerkers. Bovendien zullen de effecten van je communicatie veel breder voelbaar zijn.

Voor de ene organisatie zal de nadruk liggen op interne communicatie, terwijl andere organisaties meer naar buiten gericht zijn. Interactie en dialoog zijn belangrijke ingredienten van de strategisch communicatieplannen die ik samen met mijn opdrachtgevers ontwerp.

Move@Work heeft al verschillende organisaties begeleid in het definieren en uitvoeren van de strategische communicatie. Oplossingen als een bedrijfsfilmpjes-reeks, een (digitaal) bedrijfsblad, chatsessies, dialoogsessies met de klant en videodating zijn slechts een kleine selectie uit de mogelijkheden die er voor jouw organisatie zijn.

Wil je hierover eens sparren? Neem dan contact met me op.

Geef een reactie