Dialoog

Echte betrokkenheid is er pas wanneer er ruimte is voor dialoog. Vanuit betrokkenheid ontstaat begrip, eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo kunnen verschillen overbrugt worden en ontstaan nieuwe inzichten en creatiekracht.

Move@Work stimuleert mensen en organisaties om met elkaar in gesprek te gaan om elkaar zo beter te leren kennen en samen nieuwe ontdekkingen te doen en nieuwe bewegingen in te zetten.

Ik heb ruime ervaring in het organiseren en faciliteren van dialoog sessies tussen managers en medewerkers, maar ook tussen medewerkers, klanten, aandeelhouders en diverse belangengroepen.

Geef een reactie